Genel Bilgiler

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca 16 Ağustos 2016 Tarih ve 29803 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur.